प्रत्येक दिवस आपला उत्कृष्ट नमुना बनवा. - जॉन वुडन

प्रत्येक दिवस आपला उत्कृष्ट नमुना बनवा. - जॉन वुडन

रिक्त

प्रत्येक दिवस आपला उत्कृष्ट नमुना बनवा.
- जॉन वुडन

आपण यासारख्या शकते
आपण चुकत नसल्यास आपण काहीही करत नाही. मी सकारात्मक आहे की एखाद्याने चुका केल्या. - जॉन वुडन
पुढे वाचा

आपण चुकत नसल्यास आपण काहीही करत नाही. मी सकारात्मक आहे की एखाद्याने चुका केल्या. - जॉन वुडन

आपण चुकत नसल्यास आपण काहीही करत नाही. मी सकारात्मक आहे की एखाद्याने चुका केल्या. -…