मी कधीही हरलो नाही, मी एकतर जिंकलो किंवा शिकलो. - नेल्सन मंडेला

मी कधीही हरलो नाही, मी एकतर जिंकलो किंवा शिकलो. - नेल्सन मंडेला

रिक्त

मी कधीही हरलो नाही, मी एकतर जिंकलो किंवा शिकलो.
- नेल्सन मंडेला

आपण यासारख्या शकते
तुमच्या निवडी तुमच्या भीती नव्हे तर तुमच्या आशा दाखवतील. - नेल्सन मंडेला
पुढे वाचा

तुमच्या निवडी तुमच्या भीती नव्हे तर तुमच्या आशा दाखवतील. - नेल्सन मंडेला

आयुष्याच्या प्रवासाला जाताना आपल्याला वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो ज्यानंतर आपल्याला आवश्यक आहे…
एक चांगले डोके आणि चांगले हृदय हे नेहमीच एक जोरदार संयोजन असते. - नेल्सन मंडेला
पुढे वाचा

एक चांगले डोके आणि चांगले हृदय हे नेहमीच एक जोरदार संयोजन असते. - नेल्सन मंडेला

जीवनात अशा अनेक घटना आहेत जिथे आपण आपले डोके किंवा हृदय किंवा दोन्ही वापरण्याची आवश्यकता आहे. परंतु…